Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 • Uništenje i otpis robe i drugih zaliha
  • postupanje s oštećenim i neupotrebljivim zalihama
  • potrebna dokumentacija i isknjiženje uništenih zaliha
  • obveza plaćanja PDV-a pri uništenju
  • kada i pod kojim uvjetima otpis zaliha može biti porezno priznat
  • prodaja zaliha kao otpad
 • Rashodovanje i uništenje dugotrajne materijalne imovine
  • postupanje s oštećenom i neupotrebljivom imovinom
  • rashodovanje imovine
  • uništenje rashodovane imovine, potrebna dokumentacija i isknjiženje
  • prodaja i darovanje rashodovane dugotrajne imovine
  • porezni tretman prilikom rashodovanja i uništenja imovine
 • Rashodovanje i uništenje sitnog inventara
 • Primjeri prijedloga o postupanju s neupotrebljivom imovinom, odluka o rashodovanju i otpisu, zahtjeva za uviđaj Poreznoj upravi

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.