Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 • Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 • Pravo uvida u podatke iz evidencije
 • Pohrana podataka o radnicima na ispravama, dokumentima i aktima
 • Novi rokovi čuvanja dokumentacije
 • Evidencija o drugim fizičkim osobama
 • Sadržaj evidencije o radnom vremenu
 • Način bilježenja podataka u evidenciji radnog vremena
 • Radno vrijeme i odmori prema Zakonu o radu
 • Iznimke u korištenju odmora u pojedinim djelatnostima (turizam, poljoprivreda, pružanje usluga u neprekidnom trajanju, zaštita osoba i imovine)
 • Mogućnosti drugačijeg uređenja radnog vremena za članove uprave, menadžere i rukovodeće osoblje
 • Radno vrijeme i ugovor o radu
 • Modeli rasporeda radnog vremena i mjesečni fond sati
 • Prikaz nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena – ogledni primjeri odluke o rasporedu
 • Posebnosti organiziranja radnog vremena u djelatnosti trgovine s obzirom na neradne nedjelje i blagdane
 • Pravo na povećanu plaću za određene oblike radnog vremena
 • Primjeri evidentiranja sati radnog vremena prema novom Pravilniku (prekovremeni i smjenski rad, noćni rad, rad na blagdan, nejednaki raspored, rad na daljinu i dr.)
 • Nenazočnost na radu i naknada plaće
 • Primjeri evidentiranja razdoblja u kojima radnik ne radi prema novom Pravilniku (bolovanja, blagdani, godišnji odmori, dopusti, opravdani i neopravdani izostanci)
 • Mišljenja nadležnog ministarstva, sudska praksa i druge aktualnosti
 • Odgovori na pitanja polaznika webinara

Predavač: Vedran Jelinović, dipl. iur, viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.