Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

I. POREZ NA PROMET NEKRETNINA

 • Što podliježe oporezivanju prema Zakonu o porezu na promet nekretnina?
 • Kako se utvrđuje porezna osnovica?
 • Reguliranje porezne obveze kod sklopljenih ugovora:
  • kupoprodaja, darovanje, zamjena, razvrgnuće suvlasničke zajednice ili dioba
  • ugovor o ortaštvu, ugovor o pravu građenja, unos nekretnine u kapital društva
 • Što u slučaju raskida ugovora?
 • Porezna oslobođenja u sustavu PP nekretnina
 • Prijavljivanje prometa nekretnina Poreznoj upravi
 • Nastanak porezne obveze kod PPN-a
 • Isporuke nekretnina nakon uvođenja eura

II. NEKRETNINE U SUSTAVU PDV-a

 • Isporuke nekretnina prema Zakonu o PDV-u
 • Obavljanje usluga na nekretninama
 • Porezni tretman najma nekretnina
 • Ispravak pretporeza kod nekretnina
 • Isporuka nekretnina u postupku ovrhe

III. OPOREZIVANJE NEKRETNINA KOD DAROVANJA I NASLJEĐIVANJA

 • Stjecanje nekretnine nasljeđivanjem odnosno darovanjem
 • Oslobođenja za stjecanje nekretnina bez naknade
 • Utvrđivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina

IV. RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NEKRETNINA

 • Klasifikacija nekretnina – kratkotrajna i dugotrajna imovina
 • Utvrđivanje nabavne vrijednosti, amortizacija, revalorizacija i prodaja nekretnina klasificiranih kao dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6/MRS 16)
 • Ulaganja u nekretnine (HSFI 7/MRS 40) i otuđenja
 • Nekretnine nabavljene za daljnju prodaju (HSFI 10/ MRS 2)

Predavačice: TEB-ove više savjetnice: mr. sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.