Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Dugotrajna materijalna imovina i početno priznavanje u poslovnim knjigama
 • definiranje i vrste dugotrajne materijalne imovine
 • početno priznavanje i formiranje troška nabave dugotrajne materijalne imovine
 • primjeri knjiženja stjecanja (nabave) dugotrajne materijalne imovine (kupnja, poklon, kredit, financijski leasing i dr.)
 • porezni aspekt nabave pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (nekretnine, osobni automobili, plovila, zrakoplovi, apartmani, kuće za odmor)
 • porezni tretman nabave i korištenja osobnih automobila
 1. Metode naknadnog mjerenja dugotrajne materijalne imovine
 • metoda troška kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja (utvrđivanje korisnog vijeka trajanja i odabir primjerene amortizacijske stope, promjene amortizacijskih stopa i dr.)
 • porezno priznavanje troškova amortizacije
 • metoda revalorizacije kao računovodstvena politika naknadnog mjerenja
 • porezni učinci revalorizacije dugotrajne materijalne imovine (realizacija revalorizacijske rezerve i odgođene porezne obveze i dr.)
 1. Naknadni izdaci (ulaganja) na dugotrajnoj materijalnoj imovini
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao rashodi razdoblja
 • knjiženja naknadnih izdataka na dugotrajnoj materijalnoj imovini koji se priznaju kao povećanje vrijednosti imovine (kapitalizacija)
 1. Umanjenje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • računovodstveni postupak i primjeri knjiženja umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 • porezno priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti dugotrajne materijalne imovine
 1. Prestanak priznavanja dugotrajne materijalne imovine
 • prestanak priznavanja prodajom (primjena neto načela priznavanja dobitaka/gubitaka od prodaje dugotrajne materijalne imovine)
 • prestanak priznavanja rashodovanjem (uništenjem)
 • oporezivanje prodaje pojedinih vrsta dugotrajne materijalne imovine (osobni automobili, nekretnine i sl.)
 • ispravak pretporeza prilikom prodaje nekretnina
 • porezni učinci rashodovanja (uništenja) dugotrajne materijalne imovine
 1. Računovodstvo dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • definiranje i početno priznavanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • naknadno mjerenje dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • prodaja dugotrajne imovine namijenjene prodaji
 • vraćanje dugotrajne imovine namijenjene prodaji u uporabu
 1. Računovodstvo ulaganja u nekretnine
 • definiranje i početno priznavanje ulaganja u nekretnine
 • naknadno mjerenje ulaganja u nekretnine (model troška ili model fer vrijednosti)
 • računovodstveni učinci prijenosa imovine na ulaganja u nekretnine i obratno
 • prestanak priznavanja i prodaja ulaganja u nekretnine s pripadajućim poreznim učincima
 1. Dugotrajna materijalna imovina i uvođenje eura od 1.1.2023.
 • preračunavanje stanja dugotrajne materijalne imovine iz kuna u euro na dan 1.1.2023.
 • utvrđivanje i knjiženje mogućih razlika radi preračunavanja i zaokruživanja na dan 1.1.2023.
 • primjer preračunavanja dugotrajne materijalne imovine iz kuna u euro na dan 1.1.2023. i knjiženje nastalih razlika

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Irena Slovinac, Jasminka Rakijašić i Domagoj Zaloker

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.