Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Preračunavanja u euro i knjiženja s 1.1.2023.
 • Postupci i usuglašavanja kod otvaranja početnih stanja u poslovnim knjigama (glavna knjiga i pomoćne knjige) s 1.1.2023. u eurima
 • Utvrđivanje i knjiženje razlika iz preračunavanja kuna u euro na dan 1.1.2023.
 • Tečajne razlike iz preračuna ostalih valuta (USD, CHF i dr.) u euro na dan 1.1.2023.
 • Otpis potraživanja i obveza po sili zakona
 • Knjiženje viškova i manjkova u 2023. po godišnjoj inventuri na dan 31.12.2022.
 • Izdavanje računa od 1.1.2023.
 • Postupanje s računima u kunama iz 2022. kod provedbe plaćanja/naplate u 2023.
 • Predujmovi, odobrenja i terećenja u prijelaznom razdoblju 2022./2023.
 • Preračun temeljnog kapitala na dan 1.1.2023. i obveza njegovog usklađenja prema odredbama ZTD-a i dr.
 1. Obračun plaća, drugog dohotka i neoporezivih primitaka od 1.1.2023.
 • Novosti u obračunu plaća od 1.1.2023.
 • Isplate drugog dohotka u 2023.
 • Iznosi neoporezivih primitaka u eurima,
 • Naknade za prehranu radnika od 1.1.2023., i dr.
 1. Obračun PDV-a od 1.1.2023.
 • Novi PDV obrazac za 01/2023. u eurima
 • Nove Knjige I-RA i U-RA za 2023. u eurima
 • Izmjena ostalih PDV obrazaca i evidencija za 2023. godinu
 • Ispostavljanje računa u eurima
 • PDV pragovi u eurima i dr.
 1. Porez na dobit za 2022. i akontacije u 2023.
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
 • Plaćanje obveze PD-a po podnesenoj poreznoj prijavi
 • Predujmovi poreza na dobit za 2022. i za 2023. godinu 
 • Zakon o dodatnom porezu na dobit i dr.

Predavači: TEB-ov viši savjetnici mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec., Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.