Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program webinara:

 1. Pravila izdavanja računa, preračunavanja i zaokruživanja
 2. Izdavanje računa do 31.12.2022. i obveza dvojnog iskazivanja
 3. Izdavanje i sadržaj računa nakon 1.1.2023.
  • Računi prema potrošačima
  • Računi prema pravnim osobama i tijelima javne vlasti
  • Računi prema kupcima iz EU i trećih zemalja (u stranim valutama)
  • Izdavanje računa za isporuke obavljene u 2022. i od 1.1.2023. i iskazivanje u poslovnim knjigama
 4. Računi za primljene/dane predujmove i obračunavanje predujmova nakon 1.1.2023.
  • Predujmovi primljeni u 2022. isporuka u 2023.
 5. Odobrenja, terećenja, potvrdnice iz naplatnih uređaja i sl. isprave od 1.1.2023.
 6. Postupanje s ulaznim računima u prijelaznom periodu
  • Primljeni računi u tuzemstvu
  • Primjeni računi u stranim valutama
 7. Iskazivanje računa u poslovnim knjigama i poreznim evidencijama
  • Preračunavanje, zaokruživanje i otpis nenaplaćenih računa kod prijenosa početnih stanja
  • Iskazivanje računa izdanih u 2023. godini za isporuke u 2022. i računa izdanih u 2022. za isporuke u 2023. godini

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica: Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.