Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

I. Računi s računovodstvenog i poreznog gledišta

 • obveza i obveznici izdavanja računa
 • obvezni elementi i klauzule na računu
 • kontrola vjerodostojnosti računa - likvidatura
 • rokovi izdavanja računa
 • trenutak nastanka obveze PDV-a i prava na odbitak pretporeza
 • fiskalizacija izdanih računa
 • plaćanja unaprijed i obveza izdavanja računa za predujam
 • naknadna odobrenja, popusti i sl. 
 • poništavanje pogrešno izdanog računa (tzv. „storno“ računa)
 • ograničenja kod plaćanja u gotovom novcu
 • arhiviranje (čuvanje) računa
 • ostale aktualnosti i dr.

II. Računi u pravnom prometu

 • nastanak i izvršenje ugovornog odnosa
 • oblik poslovnog ugovora
 • rokovi plaćanja u poslovnim odnosima
 • elementi računa i drugih vjerodostojnih isprava potrebnih za pokretanje ovršnog postupka
 • prava i obveze primatelja računa
 • rokovi za prigovor na račun ili na izvršenje ugovora
 • izdavanje računa kad ugovor izvršava više osoba
 • izdavanje računa u ugovorima o javnoj nabavi u slučaju podugovaranja ili zajednice ponuditelja
 • uračunavanje i postupanje s djelomičnim/netočnim/preplaćenim uplatama
 • zatvaranje zateznih kamata – mogućnosti vjerovnika
 • primjeri korisnih ugovornih klauzula
 • prijava potraživanja po računima u stečaj – rokovi i obrasci
 • ostale aktualnosti i dr.

Predavači: Vedran Jelinović, dipl. iur., viši savjetnik, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o. i Domagoj Zaloker, dipl. oec., direktor, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.