Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Predavačice:
1) Ana Zorić, ravnateljica Uprave za gospodarstvo i financijski sustav i članica Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe
2) Branka Augustinović, načelnica Sektora za zaštitu prava potrošača, članica Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača i Koordinacijskog odbora za zakonodavne prilagodbe
3) Gordana Razum, pomoćnica ravnatelja Porezne uprave - Središnji ured, Sektor za razvoj aplikativnih rješenja i informacijskog sustava

Program:

1. Primjena Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj s osvrtom na obveze koje proizlaze za građane, poduzetnike i tijela javne vlasti

 • Uvod
 • Pregled svih obveza i rokova u postupku uvođenja eura
 • Opća pravila u vezi uvođenja eura
 • Pravila preračunavanja i zaokruživanja
 • Opskrba i zamjena kune za euro
 • Zaštita potrošaća od neopravdanog podizanja cijena    
 • Dvojno iskazivanje
 • Dvojni optjecaj               
 • Preračunavanje novčanih sredstava i preračunavanje kod ugovora o kreditu
 • Obavještavanje klijenata kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac
 • Preračunavanje nominalne vrijednosti vrijednosnih papira
 • Proračuni i financijski planovi
 • Poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi
 • Prilagodba računovodstva i financijskog izvještavanja
 • Primjena načela neprekidnosti ugovora i drugih pravnih instrumenata
 • Ugovori, ugovori o djelu, autorski ugovori, prijedlozi za ovrhu, rješenja za ovrhu i sl.
 • Izvještavanje u sustavu proračuna i kod neprofitnih organizacija
 • Pripreme tijela javne vlasti za uvođenje eura
 • Nadzor i prekršaji

2. Priprema poslovnih subjekata za uvođenje eura

 • pregled Smjernica za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom sa obrazloženjem i uputama za njihovu provedbu, te sa  hodogramom aktivnosti koje treba provesti
 • priprema za zamjenu kune eurom
  • prilagodba informacijskih sustava
  • upravljanje gotovim novcem
  • informiranje i osposobljavanje radnika
 • odnos prema potrošačima
  • informiranje potrošača
  • dvojno iskazivanje
  • preračunavanje
 • dvojno iskazivanje cijena roba i usluga
  • način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga u poslovnim prostorijama
  • način dvojnog iskazivanje putem internet trgovine
  • način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga izvan poslovnih prostorija i putem telefona
  • način dvojnog iskazivanja cijena roba i usluga tijekom provođenja promotivnih i marketinških aktivnosti
 • dvojno iskazivanje na računu
 • dvojno iskazivanje kod poslodavaca (obračunske platne liste, materijalna prava radnika i dr.)

3. Prijave poreza i izvješćivanje poreznih tijela nakon uvođenja eura

 • prijave poreza s naglaskom na specifične situacije
 • izdavanje potvrda
 • izvješćivanje drugih tijela
 • knjigovodstvene evidencije vidljive poreznim obveznicima kroz ePoreznu
 • dvojno iskazivanje na aktima poreznih tijela i dr.

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.