Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Proces uvođenja eura u RH

 • Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti do 1.9.2022.
 • Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti do i nakon 31.12.2022.

2. Načela i opća pravila o primjeni eura

3. Načelo neprekidnosti pravnih instrumenata

 • važenje pravnih instrumenata u kunama
 • ugovori u kunama

4. Pravila za preračunavanje kuna u euro

 • pravila preračunavanja i zaokruživanja

5. Obveza dvojnog iskazivanja

 • obveznici  i razdoblje obveze
 • dvojno iskazivanje cijena
 • iznimke od dvojnog iskazivanja
 • dvojno iskazivanje na računima

6. Dvojni optjecaj i opskrba gotovim novcem eura

 • razdoblje dvojnog optjecaja
 • načini i rokovi opskrbe gotovim novcem eura
 • zamjena kuna za euro

7. Preračunavanje novčanih sredstava i drugih iznosa

 • postupanje s novčanim sredstvima na računima
 • preračunavanje temeljnog kapitala

8. Plaće i naknade te ugovori o djelu i autorski ugovori

 • dvojno iskazivanje kod plaća i naknada
 • putni nalozi
 • obračun plaće za prosinac 2022.
 • izvještavanje na JOPPD obrascu
 • ispravak i dopuna JOPPD nakon 1.1.2023.
 • dvojno iskazivanje kod ugovora o djelu/autorskih ugovora

9. Knjigovodstvene isprave i poslovne knjige*

 • potraživanja i obveze u stranoj valuti - preračun u kune u 2022.
 • obveza dvojnog iskazivanja na računima
 • preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na 31.12.2022.
 • preračun kuna u euro na 1.1.2023. primjenom fiksnog tečaja konverzije
 • preračun drugih valuta u euro na dan 1.1.2023.
 • evidentiranje razlika nastalih iz preračunavanja na 1.1.2023.
 • evidentiranje otpisa potraživanja i obveza zbog zaokruživanja po sili zakona
 • izdavanje računa od 1.1.2023. (za isporuke iz 2022. i za isporuke od 1.1.2023.)
 • obračun predujmova plaćenih/primljenih u 2022.
 • postupanja s odobrenjima/terećenjima u 2023. i dr.

10. Financijski izvještaji*

 • sastavljanje financijskih izvještaja za 2022.
 • sastavljanje financijskih izvještaja za poslovnu godinu različitu od kalendarske
 • prezentiranje usporednih podataka za prethodnu godinu
 • ispravci računovodstvenih pogrešaka nakon uvođenja eura i dr.

11. Porezne prijave

 • sastavljanje Obrasca PD za 2022.
 • plaćanje i predujmovi poreza na dobit na temelju Obrasca PD za 2022.
 • sastavljanje Obrasca PD za porezno razdoblje različito od kalendarskog
 • prijava PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022.
 • knjigovodstvena stanja u Poreznoj upravi
 • ispravci poreznih prijava nakon uvođenja eura i dr.

12. Porezne aktualnosti

 • aktualnosti kod obračuna plaća i poreza na dohodak
 • aktualnosti kod PDV-a 

* U primjerima knjiženja i kod godišnjih financijskih izvještaja prikazat će se evidentiranje poslovih događaja prema TEB-ovom kontnom planu za trgovačka društva.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.