Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Pripreme za izradu GFI-a za 2022. godinu
 • GFI - vrste, obveznici i rokovi
 • kontrolni postupci u računovodstvu
 • vrijednosna usklađenja imovine krajem godine
 • obračun amortizacije – odabrana pitanja
 • računovodstvo za primljene potpore
 • otpis obveza – mogućnosti evidentiranja
 • godišnji popis i postupanje s popisnim razlikama i dr.
 1. Pripreme za uvođenje eura u računovodstvu
 • primjena fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje
 • dvojno iskazivanje na računima
 • predopskrba gotovim novcem eura
 • preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na dan 31.12.2022.
 • preračun kuna u eure na dan 1.1.2023.
 • preračun drugih valuta u euro na dan 1.1.2023.
 • izdavanje računa od 1.1.2023.
 • obračun predujmova, odobrenja/terećenja od 1.1.2023.
 • izmjena Zakona o računovodstvu i dr.
 1. Primjena propisa o porezu na dohodak u 2022. i konačni obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće u u 2022.
 • novi iznosi neoporezivih primitaka za 2022.
 • novosti za prehranu radnika od 1.1.2023.
 • uzdržavane osobe – povećan godišnji iznos primitaka
 • usklađivanje Zakona vezano uz uvođenje eura
 • uvođenje eura: dvojno iskazivanje plaća i ugovora o djelu/autorskih ugovora, preračunavanje plaća u euro, plaće za prosinac 2022. godine
 • godišnji obračun poreza kod zadnje isplate plaća i dr.
 1. Pripreme za obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022.
 • podnošenje Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u 2022. i obvezna usklađenja
 • ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu i zalihe
 • utvrđivanje konačnog postotka (pro-rata) podjele pretporeza za 2022.
 • manjkovi i izuzimanja dobara za privatne potrebe
 • davanje poklona i rashodi reprezentacije
 • evidentiranje naknadnih odobrenja u PDV prijavama
 • ulazak/izlazak iz registra obveznika PDV-a
 • izmjene propisa o PDV-u u 2022. godini – PDV pragovi u eurima
 • računi za isporuke 2022. ispostavljeni u 2023. godini – kako se evidentiraju?
 1. Pripreme za obračun poreza na dobit za 2022. (PD, PD-NN i PD-IPO)
 • sastavljanje Obrasca PD i PD-NN za 2022.
 • utjecaj uvođenja eura na Prijave poreza na dobit za 2022. (izvještavanje u 2023.)
 • porezni tretman razlika koje nastaju uslijed primjene pravila za preračunavanje
 • pregled stavaka koje utječu na povećanje/smanjenje porezne osnovice
 • porezno nepriznati rashodi u PD i PD-NN obrascu
 • porezni tretman otpisa obveza po kreditima u 2022.
 • kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2022.
 • tko obvezno sastavlja Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama- PD-IPO?

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec., Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.