Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Predavačica: mr. sc. Marcela Kir

Program:

 1. Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, od strane eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
 • Neposredni rezultat 4  - preventivne mjere
 • Preporučene aktivnosti za obveznike
 1. EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
 • Dio prvi – Opće smjernice
  • Ključna načela
  • Procjena i upravljanje rizikom
  • Utvrđivanje čimbenika rizika stranke, geografskog područja, proizvoda i kanala isporuke
  • Procjena rizika
  • Obvezne mjere dubinske analize stranke
  • Vođenje evidencija
  • Obuka
  • Preispitivanje djelotvornosti
 • Dio drugi – Smjernice za pojedine sektore
 1. Ostale aktualnosti
 • Prioriteti FATF-a (2020 – 2022)
 • FATF publikacije i indikatori
 • Revidirani standard
 • Neka razmišljanja u EU - prijedlog novog paketa propisa
 • Ostale zanimljivosti

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.