Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Predavačica: mr. sc. Marcela Kir

Program:

I. Sustav SPN/FT u Republici Hrvatskoj od 1.1.2024.

1. Nacionalna procjena rizika i njeno ažuriranje za razdoblje do prve polovine 2023.

2. Pravilnik o uvođenju stranke na daljinu i o minimalnim uvjetima koje mora ispunjavati rješenje kojim se utvrđuje i provjerava identitet stranke na daljinu – u primjeni od 1. veljače 2024.

3. Zakon o mjerama ograničavanja, na snazi od 15. studenog 2023.

  • Odluka o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima, na koje se mjere ograničavanja odnose (NN 13/2024.) -  na snazi od 8. veljače 2024.
  • Odluka o osnivanju Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja

II. Aktualnosti u SPN/FT

4. Visokorizične treće države i recentne aktivnosti koje provodi  Republika Hrvatska

5. Uredba (EU) 2023/1113 o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kripto imovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 – u primjeni od 30.12.2024.

III. Primjeri pranja novca povezani s raznim predikatnim kaznenim djelima

6. Prijevare zloupotrebom virtualnih valuta, zloupotrebom pravnih osoba povezanih s poreznim i koruptivnim kaznenim djelima i dr.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.