Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Predavači:

 1. Ante Biluš, dipl. iur., predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca
 2. Ivica Maros, dipl.iur.

Program:

 1. Propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i zadaće Ureda
 2. Slučajevi sa sumnjom na pranje novca sa primjerima iz prakse za revizorska društva i nadzor
 3. Primjena i provedba Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 4. Procjena rizika i upravljanje rizicima od PN/FT rizika i  pristupa temeljen na rizicima (RBA)
 5. Mjere dubinske analize & razina PN/FT rizika
 6. Vođenje evidencija i čuvanje dokumentacije i dr.
 7. Obveza pravodobnog prijavljivanja sumnjivih transakcija, osoba i sredstava
 8. Tipologije pranja novca
 9. Sprječavanje financiranja terorizma i proliferacije

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.