Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Predavačica: mr. sc. Marcela Kir

Program:

  1. MONEYVAL – evaluacija efikasnosti sustava SPNFT u Republici Hrvatskoj – Akcijski plan Vlade RH
  2. Rizične zemlje, klijenti i proizvodi - EBA smjernice o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma
  3. Naglasci iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPNFT
  4. Naglasci iz Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
  5. Ostale aktualnosti – propisi, smjernice, trendovi i tipologije
  6. Odgovori na pitanja polaznika webinara

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.