Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Obračun plaće i primjena propisa o porezu na dohodak od 1.1.2022.

- O pravilima za obračun plaće u 2022.
- Umanjenje obračunatog poreza i neobračunavanje doprinosa za zdravstveno osiguranje
- Plaća za puno / nepuno radno vrijeme
- Neisplata plaće i izvješćivanje u JOPPD obrascu
- Naknadna isplata neisplaćene plaće i izvješćivanje u JOPPD obrascu
- Novi iznos minimalne plaće za 2022.
- Što se uračunava, a što se ne uračunava u iznos minimalne plaće?
- Obračun minimalne plaće i iskazivanje u JOPPD obrascu
- Obračun uvećanja minimalne plaće, iskazivanje na platnoj listi te u JOPPD obrascu
- Iznos naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2022.
- Osnovice za obračun doprinosa za 2022. i primjena istih na primjerima
- Osnovica za obračun doprinosa za člana uprave u 2022., primjeri obračuna i iskazivanje u JOPPD obrascu
- Osnovica za obračun doprinosa u 2022. za izaslanog radnika člana uprave
- Osnovica za obračun doprinosa u 2022. za samostalne djelatnosti
- Poduzetnička plaća u novcu i u naravi za obrtnika ''dobitaša'' u 2022.

a) Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak za 2021.

- Utvrđivanje godišnjeg dohotka i godišnjeg poreza na dohodak za 2021.
- Pravo na umanjenje godišnjeg poreza na dohodak za fizičke osobe do 30 godina života za 2021. godinu

b) Godišnji obračun doprinosa za 2021.

- povrat doprinosa uplaćenog iznad najviše godišnje osnovice za 2021.
- godišnja osnovica za obračun doprinosa za člana uprave/izvršnog direktora/likvidatora/upravitelja zadruge

c) Ostale aktualnosti

- iznos naknade za rad studenta putem student servisa u 2022.
- iznos naknade za rad sezonskog radnika u poljoprivredi u 2022.
- ostale aktualnosti u 2022.

2. Primjena PDV-a od 1.1.2022.

- Konačni obračun i obveza usklađivanja PDV-a za 2021. godinu
- Računi za isporuke 2021. ispostavljeni u 2022. godini – kako se evidentiraju?
- Iskazivanje naknadno odobrenih popusta u 2021. i u 2022. godini
- Podjela pretporeza u 2022. godini – kada se obvezno primjenjuje?
- Promjena načina oporezivanja u sustavu PDV-a
- Isporuke dobara na daljinu unutar EU-a
- OSS sustav – registracija i odregistracija
- PDV prijava u OSS sustavu
- Plaćanje PDV-a drugih država članica u OSS-u
- PDV pri uvozu u 2022. – novčano i obračunsko podmirenje
- Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om

3. Porez na dobit od 1.1.2022.

- Kontrolni postupci u sastavljanju PD i PD-NN prijava za 2021.
- Nove stavke u Prijavama poreza na dobit za 2021. godinu
- Porezni tretman otpisa obveza po kreditima
- Kamatne stope na zajmove između povezanih osoba za 2021. i za 2022.
- Tko obvezno sastavlja Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama?
- Inozemna kontrolirana društva – kada se primjenjuju CFC pravila?
- Porez po odbitku - primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

4. Ostale porezne aktualnosti

- Fiskalizacija – izmjene Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom
- Druge aktualnosti

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.