Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program webinara:

 1. Obveznici primjene HSFI-a i obveza revizije pojedinačnih financijskih izvještaja poduzetnika koji primjenjuju HSFI-e

 2. Priznavanje, mjerenje i kontrola transakcija prema HSFI-ima
 • 2.1. Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina (HSFI 5, 6 i 8)
  • početno priznavanje i naknadno mjerenje - amortizacija i revalorizacija
  • naknadna ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
  • ulaganja u tuđu imovinu - priznavanje kao nematerijalne imovine
  • prestanak priznavanja i prodaja i dr.
 • 2.2. Zalihe (HSFI 10)
  • početno priznavanje i naknadno mjerenje - trošak nabave/neto utrživa vrijednost
  • metode utroška zaliha
  • prestanak priznavanja i prodaja i dr.
 • 2.3. Potraživanja, obveze, prihodi, rashodi i vremenska razgraničenja (HSFI 11, 13, 14, 15 i 16)
  • početno priznavanje potraživanja, obveza, prihoda i rashoda
  • naknadno mjerenje potraživanja i obveza - vrijednosna usklađenja i otpisi
  • vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
  • zabrana iskazivanja izvanrednih prihoda i rashoda i dr.
 • 2.4. Financijska imovina i kapital (HSFI 9 i 12)
  • klasifikacija financijske imovine
  • početno priznavanje i naknadno mjerenje financijske imovine
  • utjecaj promjene fer vrijednosti financijske imovine na visinu kapitala (rezerve fer vrijednosti)
  • prestanak priznavanja i prodaja financijske imovine i dr.
 • 2.5. Evidentiranje odgođenih poreza (HSFI 14)
 1. Financijski izvještaji i objavljivanja (HSFI 1, HSFI 2)
 • specifičnosti kod izvještavanja o povezanim osobama
 • novi zahtjevi za objavljivanje u Bilješkama uz financijske izvještaje od 1.1.2021. i dr.
 1. Promjena računovodstvenih politika, procjena i ispravci pogrešaka (HSFI 3)
 • postupak ispravljanja računovodstvenih pogrešaka iz prethodnih razdoblja
 • postupanje kod promjene računovodstvenih procjena (promjene amortizacijskih stopa i sl.)

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Domagoj Zaloker, dipl. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.