Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Osobni podaci i obveznici primjene GDPR-a
 2. Načela i osnove za obradu osobnih podataka
 3. Odnos voditelja obrade i izvršitelja obrade – prikaz na primjerima računovodstvenih servisa i revizora
 4. Tehničke i organizacijske mjere koje moraju poduzimati voditelji obrade i izvršitelji obrade
 5. Sadržaj „Politike privatnosti“
 6. Službenik za zaštitu podataka – obveza imenovanja, zadaće, dužnosti voditelja obrade prema njemu
 7. Službenik za zaštitu podataka i vlastiti zaposlenici
 8. Prikaz primjene GDPR-a na primjeru vlastitih zaposlenika (zapošljavanje, radni odnos, nakon prestanka radnog odnosa)
 9. Podaci zaposlenika koji se u praksi prekomjerno obrađuju i na načine koji nisu sukladni načelima obrade
 10. Odnosi prema ispitanicima i ostvarenje njihovog prava
 11. Važne smjernice i mišljenja Agencije za zaštitu podataka i Europskog odbora za zaštitu podataka
 12. Ostale aktualnosti u vezi sa zaštitom osobnih podataka

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.