Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Primjena MRS-a 1, Zakona o računovodstvu i Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI

 • Zakonski okvir
 • Obveznici sastavljanja i prezentiranja FI primjenom MSFI-a
 • Valuta izvještavanja – euro i sastavljanje GFI-a u funkcionalnoj valuti koja nije euro
 • Novine u dijelu objave nefinancijskog izvješća

2. Vrste, rokovi i obveznici izrade godišnjih financijskih izvještaja

 • Financijski izvještaji za statističke i druge potrebe
 • GFI za javnu objavu – standardna dokumentacija i nestandardna dokumentacija prema MRS-u 1, te ostala dokumentacija
 • Godišnje izvješće s izvješćem poslovodstva i revizorskim izvješćem - objava
 • Rokovi sastavljanja i predaje GFI-a
 • Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja

3. Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • napomene uz sastavljanje bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama kapitala
 • prezentiranje podataka prema Pravilniku o strukturi i sadržaju GFI-a, te zahtjevima MSFI/MRS-ova
 • transakcije s povezanim osobama (poduzetnici unutar grupe, društva povezana sudjelujućim interesima i ostale povezane osobe)
 • obvezne objave u bilješkama
 • preračunavanje podataka za prethodno usporedno razdoblje iz kune u euro
 • napomene uz sastavljanje godišnjeg izvješća, izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, izvještaja o plaćanjima u javnom sektoru, nefinancijskog izvješća

4. Konačni obračuni poreza na dobit za 2023. godinu i akontacija za 2024. godinu, s osvrtom na izmjene propisa za 2024. godinu

 • Obrasci PD i PD-NN prijava za 2023. u eurima
 • Pregled stavaka koje utječu na povećanje/smanjenje porezne osnovice
 • Porezno nepriznati rashodi u PD i PD-NN obrascu
 • Porezni tretman otpisa obveza po kreditima u 2023.
 • Kamate u oporezivanju dobiti za 2023.
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2024.
 • Izvještaj o transakcijama s povezanim osobama – Obrazac PD-IPO
 • Novosti kod oporezivanja dobiti u 2024. godini

5. Očekivane promjene i ostale aktualnosti

 • Izvješće o informacijama o porezu na dobit – obveza, sadržaj i obveznici izrade
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI– novi obrasci bilance, izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaja o promjenama kapitala za 2024.
 • Izmjene ZOR-a i obveza i obveznici izvješća o održivosti

Predavačice: TEB-ove više savjetnice mr.sc. Ida Dojčić i Irena Slovinac, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.