Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Predavačica: Nevenka Marković, sutkinja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske

Program:

 1. Razlozi za prestanak trgovačkih društava
 • Kako može prestati društvo osoba?
 • Koje su osnovne razlike između likvidacije i stečaja?
 1. Likvidacija trgovačkog društva odlukom članova društva
 • Što sve društvo treba ispuniti da bi u konačnici proveo likvidaciju.
 • Može li društvo nastaviti s djelatnošću?
 • Je li postupak likvidacije vremenski ograničen?
 • Koja je uloga sudskog registra u likvidaciji?
 1. Skraćeni postupak brisanja trgovačkog društva bez likvidacije
 • Koje isprave treba predati registarskom sudu radi provedbe skraćenog postupka?
 • Što učiniti ako je nakon brisanja društva iz sudskog registra, ostala imovina brisanog subjekta upisa?
 1. Brisane trgovačkog društva bez likvidacije iz sudskog registra
 • Koje su pretpostavke za brisanje trgovačkog društva bez likvidacije?
 • Koja su prava trgovačkog društva koje se briše i zainteresiranih osoba u tom postupku?
 • Što s imovinom brisane pravne osobe?
 • Može li se imovina prenijeti na članove društva?
 1. Prisilna likvidacija kreditnih institucija
 • Što donosi Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija?
 • Može li kreditna institucija nakon prisilne likvidacije obavljati djelatnost?

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.