Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program webinara:

1. Korisnici vremenski i novčanih rodiljnih i roditeljskih potpora

 • prava korisnika potpora,
 • rodiljni i očinski dopust,
 • roditeljski dopust,
 • rad s polovicom punog radnog vremena vremenuradi pojačane njege djeteta,
 • dopust za slučaj smrti djeteta,
 • prijenos prava na jednog roditelja,
 • stanka za dojenje,
 • dopust trudne radnice, radnice koja je rodila ili koja doji dijete,
 • slobodan radni dan za prenatalni pregled,
 • mirovanje radnog odnosa do treće godine djetetova života,
 • jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete.

2. Prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju

 • dopust za njegu djeteta do navršene 8. godine djetetova života i
 • pravo na rad s polovicom punog radnog vremena.

3. Naknada plaće zaposlenog/samozaposlenog roditelja sa primjerima izračuna

 • za vrijeme rodiljnog i očinskog dopusta,
 • za vrijeme roditeljskog dopusta,
 • roditeljski dopust u polovici punog radnog vremena,
 • za slučaj smrti djeteta,
 • u slučaju mrtvorođenog djeteta ili smrti za vrijeme korištenja prava,
 • neispunjenja uvjeta prethodnog osiguranja.

4. Prava roditelja koji ostvaruje drugi dohodak, roditelja poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja

 • rodiljna i roditeljska pošteda od rada,
 • pravo na novčanu naknadu,
 • uvjeti za ostvarivanje poštede od rada,
 • rodiljna i roditeljska pošteda od rada.

5. Pravo roditelja izvan sustava rada i posvojitelja

 • pravo zaposlenog/samozaposlenog posvojitelja,
 • prava drugih posvojitelja.

6. Postupak ostvarivanja prava

 • najava i ostvarivanje prava zaposlenog roditelja,
 • najava i korištenje prava drugih korisnika,
 • na jednokratnu novčanu potporu.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Ljubica Đukanović, mag. iur.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.