Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

I. DAN:

 1. Zakon o uvođenju eura i izmjene drugih propisa radi uvođenja eura
 2. Propisane aktivnosti pravnih subjekata prije i nakon uvođenja eura
 3. Obveza dvojnog iskazivanja cijena, plaća i dr. od 5.9.2022.
 4. Pravila za preračunavanje i zaokruživanje kod dvojnog iskazivanja
 5. Opskrba gotovinom eura i ugovori/izjave o predopskrbi s bankama
 6. Usuglašavanje statuta, društvenog ugovora, internih akata i odluka, ugovora o radu i dr.
 7. Usuglašavanje komercijalnih ugovora, mogućnosti izmjena, raskida i sl.
 8. Pravila preračunavanja novčanih kazni izrečenih u kunama ili u postupcima u tijeku
 9. Ostali pravni aspekti uvođenja eura
  • temeljni kapital trgovačkih društava
  • ovrhe i postupci naplate potraživanja
  • postupci javne nabave i ugovori o javnoj nabavi
  • nepridržavanje pravila – tijela za nadzor, predstavke i kazne
 10. Odgovori na pitanja

II. DAN:

1. Postupanja, aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene hrvatske kune eurom

 • a. Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti u 2022. godini
  • obveza i način dvojnog iskazivanja na računima - primjeri
  • dvojno iskazivanje kod plaća i naknada - primjeri
  • putni nalozi
  • potraživanja i obveze u stranoj valuti - preračun u kune u 2022. - primjeri
  • Preračun potraživanja i obveza u stranoj valuti na 31.12.2022. - primjeri
  • načini i rokovi opskrbe gotovinom eura
  • zamjena kuna za euro i dr.
 • b. Radnje i aktivnosti koje je potrebno provesti od 1.1.2023.
  • preračun kuna u euro na 1.1.2023. primjenom fiksnog tečaja konverzije
  • preračun drugih valuta u euro na dan 1.1.2023.
  • evidentiranje razlika nastalih iz preračunavanja na 1.1.2023.
  • evidentiranje otpisa potraživanja i obveza zbog zaokruživanja po sili zakona
  • pravila postupanja tijekom razdoblja dvojnog optjecaja i iznimke, te razdoblje dvojnog optjecaja
  • izdavanje računa od 1.1.2023. (za isporuke iz 2022. i za isporuke od 1.1.2023.)
  • obračun predujmova plaćenih/primljenih u 2022.
  • postupanja s odobrenjima/terećenjima u 2023. i dr.

2. Druga pitanja vezano za uvođenje eura

 • a. Financijski izvještaji za 2022. godinu
  • sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja
  • sastavljanje financijskih izvještaja za poslovnu godinu različitu od kalendarske
  • prezentiranje usporednih podataka za prethodnu godinu
  • ispravci računovodstvenih pogrešaka nakon uvođenja eura i dr.
 • b. Porezne prijave za 2022. godinu
  • sastavljanje Obrasca PD za 2022.
  • plaćanje i predujmovi poreza na dobit na temelju Obrasca PD za 2022.
  • sastavljanje Obrasca PD za porezno razdoblje različito od kalendarskog
  • prijava PDV-a za zadnje razdoblje oporezivanja u 2022.
  • knjigovodstvena stanja u Poreznoj upravi
  • ispravci poreznih prijava nakon uvođenja eura i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Vedran Jelinović dipl.iur. i Domagoj Zaloker, dipl.oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.