Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1.
Sastavljanje Prijave poreza na dobit (PD)  

 1. PD obrazac za 2022. godinu – podaci u kunama
 2. primjena poreznih stopa u 2022.
 3. porezno (ne)priznati rashodi
 4. porezno dopustivi otpisi potraživanja i vrijednosna usklađenja za 2022.
 5. primjena pravila o poreznom priznavanju kamata
 6. stavke koje smanjuju poreznu osnovicu
 7. korištenje poreznih olakšica za 2022.
 8. uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 9. iskazivanje prijenosa poreznih gubitaka
 10. izračun predujmova poreza na dobit za 2023.
 11. plaćanje obveze poreza na dobit u eurima
 12. obvezatni prilozi uz PD obrazac

2. Sastavljanje Prijave poreza na dobit prema novčanom načelu (PD-NN)  

 • primjena novčanog načela kod oporezivanja dobiti
 • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
 • propisana uvećanja i umanjenja porezne osnovice
 • primjer utvrđivanja porezne osnovice i poreza na dobit prema novčanom načelu

3. Sastavljanje Izvješća o poslovnim odnosima između povezanih osoba

 • Obrazac PD-IPO – evidentiranje poslovnih događaja između povezanih osoba
 • tko se smatra povezanim osobama?
 • porezni tretman transakcija između povezanih osoba
 • kamate između povezanih osoba za 2022. i u 2023.
 • primjeri iskazivanja transakcija u Obrascu PD-IPO

4. Sastavljanje Izvješća o dobiti kontroliranog inozemnog društva

 • tko obvezno podnosi Obrazac PD-KID za 2022.?
 • primjer popunjavanja PD-KID obrasca

5. Novosti u oporezivanju dobiti u 2023.

 • primjena novog Zakona o dodatnom porezu na dobit
 • izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • porezni tretman osobnih automobila od 1.1.2023.
 • novi obrasci poreznih prijava za 2023. godinu

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.