Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program: 

1. Što donosi porezna reforma i koji su glavni smjerovi i učinci reforme?

2. Koje izmjene se očekuju u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima, Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima.

3. Što će donijeti novi Zakon o plaćama u javnom sektoru i koji se učinci na zaposlene očekuju

4. Sastavljanje knjigovodstvenih isprava i evidentiranja koja je bilo potrebno provesti nakon otvaranja poslovnih knjiga za 2023. zbog uvođenja eura

5. Neki primjeri ispravaka knjigovodstvenih pogrešaka (više/manje iskazana potraživanja/obveze/prihodi/rashodi/rezultat u prethodnim razdobljima - ispravci u ovoj godini)

6. Primjeri ispravnog evidentiranje nekih poslovnih događaja

 • Iskazivanje nekih rashoda poslovanja
 • Troškovi vezani za dugotrajnu nefinancijsku imovinu (najčešće pogreške)

7. Polugodišnje financijsko izvještavanje

8. Najava novih propisa - Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu i dr.

9. Neka pitanja utvrđivanja i način obračuna bolovanja

 • Osnovica za utvrđivanje naknade plaće - na teret poslodavca - na teret HZZO-a
 • Određivanje naknade plaće
 • do 42 dana - nakon 42 dana
 • Potvrda o plaći i način iskazivanja
 • Dokumentacija za povrat isplaćene naknade na teret HZZO-a i proračuna

10. Kako prijaviti ozljedu na radu?

 • Što se smatra, a što ne ozljedom na radu?
 • Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede
 • Prijavu o ozljedi na radu
 • Zahtjev za priznavanje ozljede na radu
 • Rok za podnošenje prijave

11. Ovrha na plaći - neka pitanja iz prakse

 • Rješenja o ovrsi i izjave o zapljeni kao osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Utvrđivanje prednosnog reda s oglednim primjerima
 • Ovrha na plaći radi naplate poreznog duga
 • Izuzeća od ovrhe i načini isplate -plaće -materijalnih prava
 • Odnos ovrhe na plaći i ovrhe na novčanim sredstvima s oglednim primjerima
 • Ovrha na plaći prema predloženim izmjenama Ovršnog zakona

Predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ove više savjetnice

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.