Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 • pojam plaće po propisima radnog prava
 • određivanje iznosa plaće u novcu i u naravi u izvoru radnog prava
 • plaća u naravi po poreznim propisima
 • načini utvrđivanja plaće u naravi po poreznim propisima
 • davanja u naravi koja se ne smatraju plaćom radnika
 • primjeri obračuna plaće u naravi i izvješćivanje u obrascu JOPPD
 • korištenje službenog osobnog vozila u privatne svrhe i utvrđivanje plaće u naravi
 • knjiženje plaće u novcu i u naravi
 • obračun PDV-a za plaću u naravi
 • pravila za obračun doprinosa kod plaće u naravi
 • obračun plaće za radnika – mladu osobu
 • primjeri obračuna doprinosa za plaću u naravi i iskazivanje u obrascu JOPPD
 • kada se primjenjuje najviša mjesečna osnovica pri obračunu doprinosa za plaću u naravi?
 • plaća u naravi i priznavanje troškova po propisima o dobiti

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.