Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Stjecanje dobara unutar EU

 • Definiranje stjecanja dobara unutar EU i nastanak oporezivog stjecanja dobara u tuzemstvu
 • Primjena praga stjecanja kod tzv. „posebnih stjecatelja“
 • Način utvrđivanja prelaska praga stjecanja kod „posebnih stjecatelja“ i postupanja nakon njegovog prelaska
 • Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a kod određenih vrsta stjecanja dobara unutar EU
 • Nastanak obveze obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar EU
 • Pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU
 • Definiranje „pisane izjave stjecatelja“ i slučajeva u kojima se ta izjava mora dostaviti isporučitelju iz druge države članice EU
 • Knjiženje i evidentiranje stjecanja dobara unutar EU u poslovnim knjigama te poreznim prijavama i evidencijama
 • Način oporezivanja usluge prijevoza kod stjecanja dobara unutar EU i dr.

2. Trostrani poslovi

 • Definiranje trostranog posla i primjena pojednostavljenog postupka oporezivanja kod trostranih poslova
 • Utvrđivanje mjesta stjecanja dobara u trostranim poslovima
 • Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a u trostranim poslovima
 • Način obračuna PDV-a u trostranim poslovima
 • Knjiženje i evidentiranje trostranih poslova u poslovnim knjigama te poreznim prijavama i evidencijama i dr.

3. Oporezivanje isporuka u nizu na području EU

 • Definiranje isporuke u nizu i primjena pojednostavljenog postupka oporezivanja kod takvih isporuka
 • Utvrđivanje mjesta isporuke i način oporezivanja kod isporuka u nizu prema čl. 13.a Zakona o PDV-u i čl. 36.a Direktive Vijeća (EU) 2006/112/EZ?
 • Evidentiranje isporuka u nizu u poreznim knjigama i prijavama
 • Utjecaj pojednostavljenja u oporezivanja isporuka u nizu na oporezivanje isporuka u okviru trostranih poslova i dr.

Predavač: Domagoj Zaloker, dipl. oec., direktor, TEB - Poslovno savjetovanje d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.