Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2024.

 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a zbog popusta ili nemogućnosti naplate od 1.1.2024.
 • Ispravak pretporeza kod primatelja isporuke
 • Novi Obrazac PDV - ispravak
 • Obveze za pružatelje platnih usluga – izvješćivanje o prekograničnim plaćanjima
 • PDV pragovi u eurima
 • Izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u od 1.4.2024.

2. PDV obrazac

 • Primjena poreznih stopa (0%, 5%, 13%, 25%) u oporezivanju PDV-om
 • Podnošenje PDV obrazaca za razdoblja oporezivanja
 • Iskazivanje podataka na propisanim pozicijama u PDV obrascu
 • Oporezive i oslobođene usluge/isporuke – što se (ne)iskazuje u PDV obrascu?
 • Tuzemni prijenos porezne obveze - iskazivanje kod isporučitelja i primatelja
 • Pretporez – puni odbitak i pro rata
 • PDV pri uvozu – novčano ili obračunsko podmirenje
 • Naknadni popusti – kako ih iskazati?
 • Računi iz prethodnih razdoblja – kako ih uključiti?
 • Iskazivanje podataka u PDV obrascu kod naplaćenih naknada
 • Što se iskazuje pod ostalim podacima (VI.) u PDV obrascu?
 • Kako podnose PDV prijave osobe registrirane za potrebe PDV-a

3. Zbirna prijava i Prijava za stjecanje dobara i usluga iz EU-a

 • Koje transakcije se iskazuju u ZP obrascu?
 • Usklađivanje ZP obrasca i PDV obrasca
 • PDV-S obrazac i obračun PDV-a na stjecanje
 • Naknadno odobreni popusti u EU transakcijama

4. Obvezne evidencije prema Pravilniku o PDV-u

 • PDV evidencije propisane Pravilnikom o PDV-u
 • Obvezne evidencije koje sastavlja sam porezni obveznik

Predavačica: mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec., ovlaštena porezna savjetnica, TEB - Porezno savjetništvo d.o.o.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.