Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Stjecanje dobara unutar EU
 • Što je stjecanje dobara i kada nastaje oporezivo stjecanje dobara u tuzemstvu?
 • Tko su tzv. „posebni stjecatelji“?
 • Što je prag stjecanja i kako se računa?
 • Koja stjecanja dobara unutar EU su oslobođena od PDV-a?
 • Kada nastaje obveza obračuna PDV-a kod stjecanja dobara unutar EU?
 • Kada nastaje pravo na odbitak pretporeza kod stjecanja dobara unutar EU?
 • Što je to „Pisana izjava stjecatelja“ i u kojim slučajevima i kada se mora dostaviti isporučitelju iz druge države članice EU?
 • Kako se knjiži stjecanje dobara unutar EU i kako se evidentira u poreznim knjigama i prijavama?
 • Na koji način se oporezuje usluga prijevoza kod stjecanja dobara unutar EU?
 1. Trostrani poslovi
 • Što su trostrani poslovi?
 • Gdje se utvrđuje mjesto stjecanja dobara kod trostranih poslova?
 • Tko primjenjuje koje oslobođenje kod trostranih poslova?
 • Tko i gdje obračunava PDV kod trostranih poslova?
 • Kako se knjiže trostrani poslovi i kako se evidentiraju u poreznim knjigama i prijavama?
 1. Oporezivanje isporuka u nizu na području EU od 1.1.2020.
 • Kako se utvrđuje mjesto isporuke te kako se oporezuju isporuke u nizu od 1.1.2020. prema novom čl. 13.a Zakona o PDV-u i novom čl. 36.a Direktive Vijeća (EU) 2006/112/EZ?
 • Kako se isporuke u nizu od 1.1.2020. evidentiraju u poreznim knjigama i prijavama?
 • Kako nova pravila od 1.1.2020. utječu na trostrane poslove?

Predavač: TEB-ovi viši savjetnik Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.