Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Usluge oporezive prema temeljnom načelu
  • Utvrđivanje mjesta oporezivanja usluga PDV-om
  • Temeljno načelo kod B2B usluga
  • Temeljno načelo kod B2C usluga
  • Utvrđivanje poreznog statusa primatelja usluge
  • Primatelji usluga iz EU-a
  • Koje usluge se iskazuju u ZP obrascu?
  • Primatelji usluga iz trećih zemalja
  • Izdavanje računa za obavljene usluge

 2. Mjesto oporezivanja usluga – izuzeci od temeljnog načela
  • Usluge povezane s nekretninama
  • Prijevoz dobara i putnika
  • Ugostiteljske usluge – pripremanje i usluživanje hrane i pića
  • Iznajmljivanje prijevoznih sredstava
  • Pružanje usluga u svezi s kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sl. aktivnostima
  • Ostale usluge oporezive prema izuzecima

 3. Obračun PDV-a na primljene usluge iz inozemstva (EU i treće zemlje)
  • Evidentiranje primljenih usluga u PDV prijavama i evidencijama
  • Nastanak porezne obveze na primljene usluge
  • Mali porezni obveznici kao primatelji usluga
  • Registriranje za potrebe PDV-a
  • Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz EU-a

 4. Usluge povezane s uvozom i izvozom dobara
  • Usluge koje ulaze u poreznu osnovicu pri uvozu dobara
  • PDV oslobođenja za usluge pri izvozu dobara

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.