Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Iz programa izdvajamo:

 • Isporuke bez naknade u poslovne svrhe
 • Izuzimanje dobara/usluga za privatne potrebe
 • Što ulazi u osnovicu za obračun PDV-a?
 • U kojim slučajevima je porezna osnovca ugovorena naknada?
 • Kada se (ne) primjenjuje tržišna vrijednost u isporukama između povezanih osoba?


Program:

 1. Isporuke dobara i obavljanje usluga kao predmet oporezivanja PDV-om
  • Isporuke dobara i obavljanje usluga uz naknadu
  • Ugovorena naknada vs. tržišna vrijednost – što se primjenjuje?
  • Isporuke osobama u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza
  • Što sve ulazi u osnovicu za obračun PDV-a?
 2. Isporuke bez naknade
  • Isporuke bez naknade u poslovne svrhe
  • Izuzimanje dobara/usluga za privatne potrebe
  • Manjkovi dobara
  • Obračun PDV-a kod prestanka obavljanja djelatnosti
 3. Isporuke dobara i obavljene usluge bez naknade kod proračunskih korisnika
  • Davanje na korištenje poslovnih prostora bez naknade ili za 1 euro
  • Ostale usluge i isporuke bez naknade između povezanih korisnika
 4. Odgovori na pitanja polaznika

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.