Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Isporuke dobara u druge države članice EU-a

- Isporuke dobara poreznim obveznicima unutar EU-a
- Dokazivanje isporuka dobara u drugu državu članicu
- 4 QuickFixes – PDV pravila za isporuke unutar EU-a
- Premještanje dobara u drugu državu članicu
- Aranžman za premještanje dobara
- Isporuke osobama iz drugih država članica koje nisu porezni obveznici

2. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge države članice

- Koje transakcije se iskazuju u ZP obrascu?
- Usklađivanje ZP obrasca i PDV obrasca
- Naknadno odobreni popusti u EU transakcijama
- Primjer popunjavanja ZP obrasca

3. Stjecanja dobara iz druge države članice EU-a

- Utvrđivanje mjesta oporezivanja i uvjeti za oporezivo stjecanje dobara u RH
- Stjecanje dobara od strane poreznog obveznika upisanog u registar obveznika PDV-a
- Stjecanje dobara od strane „malih poreznih obveznika“
- Utvrđivanje „praga stjecanja“ u RH i registriranje za potrebe PDV-a
- Prijava za stjecanje dobara i usluga iz EU-a

4. Trostrani poslovi kod isporuka dobara unutar EU-a

- Određivanje trostranog posla kod isporuka/stjecanja dobara unutar EU-a
- Tuzemni porezni obveznik kao sudionik A, B i C u trostranom poslu i dr.

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.