Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Elektronička ovrha

 • Što je elektronička ovrha?
 • Preduvjeti za elektroničku ovrhu?
 • Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave
 • Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

2. Ovrha na novčanim sredstvima po računima:

 • Osnove za plaćanje koje se podnose u Finu na provedbu
 • Koji obrasci se podnose za koju osnovu za plaćanje i kako ih popuniti
 • Naplata tražbine po rješenju o ovrsi kreiranog u sustavu e-Ovrhe
 • Naplata tražbine temeljem zadužnice
 • Naplata tražbine po zadužnicama izdanim u kunama
 • Naplata po sudskim presudama, nagodbama i predstečajnim nagodbama
 • Traženje djelomične naplate tražbine po osnovi za plaćanje
 • Predujam naknade za provedbu ovrhe
 • Predujam naknade za provedbu ovrhe – slučajevi s više ovrhovoditelja i više ovršenika u osnovi za plaćanje
 • Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje
 • Jedinstveni registar računa
 • Može li se ovršiti račun u Revolut banci?
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
 • Prednosni red u ovrsi na novčanoj tražbini po računima
 • Naplata zateznih i ugovornih kamata u ovrsi na novčanim sredstvima po računima
 • Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje od ovršenika – fizičke osobe
 • Kako se zaštititi u ovrsi – sredstva pravne zaštite ovršenika ako je protiv njega zatražena ovrha?
 • Zaštićeni računi fizičkih osoba i poslovnih subjekata
 • Može li obrtnik imati zaštićeni račun?

3. Ovrha na plaći u 2023.

 • Osnove za provedbu ovrhe na plaći
 • Iznosi plaće do kojih se može provoditi ovrha u 2023.
 • Utvrđivanje prednosnog reda više osnova za ovrhu – na primjerima iz prakse
 • Kako provoditi ovrhu na plaći u slučaju otvaranja zaštićenog računa radnika?
 • Provedba ovrhe na plaći ako se plaća isplaćuje na račun otvoren u Revolut Bank 
 • Koja se primanja iz radnog odnosa mogu isplaćivati na zaštićeni račun, a koja ne
 • Provedba ovrhe na plaći u korist novog vjerovnika (prijenos tražbine)
 • Provedba ovrhe na plaći – odgovori na česte upite iz prakse
 • Postupanje s rješenjima o ovrsi nakon prestanka radnog odnosa
 • Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu obroka

Predavači:

 1. Sandra Cindrić, dipl. iur., Ekspert za pravnu podršku, Centar za prisilnu naplatu i predstečajne nagodbe, FINA
 2. Vedran Jelinović, dipl. iur., TEB-ov viši savjetnik

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.