Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Načini prestanka radnog odnosa prema Zakonu o radu
 2. Otkaz ugovora o radu bez krivnje radnika
 3. Vrste otkaza uzrokovanih skrivljenim ponašanjem radnika
 4. Bitni koraci kod otkazivanja ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika
 5. Zaštita posebnih kategorija radnika kod otkazivanja ugovora o radu
 6. Prava i obveze stranaka tijekom otkaznog roka
 7. Okolnosti koje prekidaju odnosno ne prekidaju tijek otkaznog roka
 8. Bolovanje i godišnji odmori za vrijeme otkaznog roka
 9. Mogućnost i uvjeti odricanja od otkaznog roka
 10. Status radnika na probnom radu i otkazivanje u probnom radu
 11. Pretpostavke za poslovno uvjetovani i osobno uvjetovani otkaz
 12. Pretpostavke za izvanredni otkaz ugovora o radu
 13. Najčešće greške poslodavca kod poslovno uvjetovanog otkaza
 14. Slučajevi u kojima se ugovor o radu može otkazati zbog osobno uvjetovanih razloga
 15. Dostava odluka u radnom odnosu – uvjet za učinak otkaza
 16. Odlazak u mirovinu radnika i prestanak ili nastavak radnog odnosa
 17. Potpuni gubitak radne sposobnosti radnika kao osnova za prestanak radnog odnosa
 18. Posebnosti radnopravnog statusa radnika sa 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, kod likvidacije ili prestanka trgovačkog društva po skraćenom postupku
 19. Postupak zaštite prava radnika
 20. Obveze poslodavca po prestanku radnog odnosa
 21. Otpremnina po Zakonu o radu i ugovoru o radu
 22. Pregled mišljenja nadležnog ministarstva, sudske prakse i druge aktualnosti

Predavač: TEB-ov viši savjetnik: Vedran Jelinović, dipl. iur. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.