Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Novi iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2024. godinu

 • Novi iznosi osnovica – najniže i najviše mjesečne osnovice te najviše godišnje osnovice za 2024. godinu
 • Umanjenje osnovice za obračun doprinosa MO I. stup pri isplati plaće po Zakonu i Pravilniku o doprinosima
 • Kada se ne primjenjuje umanjenje osnovice za obračun MO I. stup?
 • Novi iznosi osnovica za člana uprave u 2024. godini
 • Može li se umanjiti osnovica za obračun doprinosa MO I. stup za člana uprave?
 • Primjeri obračuna doprinosa za člana uprave u 2024. godini
 • Tko utvrđuje razliku doprinosa za uplatu članu uprave za 2024. godinu?
 • Novi iznosi osnovica za samostalne djelatnosti u 2024. godini
 • Izbor više osnovice za obračun doprinosa za samostalnu djelatnost u 2024. godini
 • Može li se umanjiti osnovica za obračun doprinosa MO I. stup za samostalnu djelatnost?

2. Primjena najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa

 • Propisani iznos najniže mjesečne osnovice za 2024. godinu
 • Kada se primjenjuje najniža mjesečna osnovica?
 • Razdoblje u osiguranju i utvrđivanje najniže mjesečne osnovice
 • Kada se utvrđuje razmjerni dio najniže mjesečne osnovice?
 • Primjeri obračuna doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu i izvješćivanje na JOPPD obrascu

3. Primjena najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa

 • Propisani iznos najviše mjesečne osnovice za 2024. godinu
 • Na koje se osiguranike može primijeniti najviša mjesečna osnovica?
 • Primjeri obračuna doprinosa na najvišu mjesečnu osnovicu i izvješćivanje u JOPPD obrascu

4. Primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa

 • Propisani iznos najviše godišnje osnovice za 2024. godinu
 • Na koje se osiguranike može primijeniti najviša godišnja osnovica?
 • Primjena najviše godišnje osnovice kod isplate plaće te kod isplate ostalih primitaka
 • Povrat doprinosa iznad najviše godišnje osnovice
 • Postupak godišnjeg obračuna

Predavač: TEB-ovi viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.