Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Radno vrijeme i odmori prema Zakonu o radu
 2. Dozvoljene iznimke u organizaciji radnoga vremena u pojedinim djelatnostima (turizam, poljoprivreda, pružanje usluga u neprekidnom trajanju, zaštita osoba i imovine)
 3. Radno vrijeme u ugovoru o radu
 4. Modeli organiziranja radnog vremena
 5. Raspored radnog vremena i mjesečni fond sati
 6. Prikaz nejednakog rasporeda i preraspodjele radnog vremena
 7. Evidentiranje radnog vremena s prikazom na praktičnim primjerima (prekovremeni i smjenski rad, noćni rad, rad u turnusu, rad na blagdan i dr.)
 8. Pravo na povećanu plaću za određene oblike radnog vremena
 9. Evidentiranje razdoblja u kojima radnik ne radi (bolovanja, blagdani, godišnji odmori, dopusti, opravdani i neopravdani izostanci)
 10. Visina naknade plaće za vrijeme nenazočnosti na radu
 11. Mogućnosti drugačijeg uređenja radnog vremena za članove uprave, menadžere i rukovodeće osoblje
 12. Posebnosti radnog vremena i vođenje evidencije za radnike na izdvojenom mjestu rada
 13. Primjeri odluke o nejednakom rasporedu radnog vremena, sporazuma o preraspodjeli radnog vremena

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Vedran Jelinović, dipl. iur.

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.