Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Upućivanje radnika na rad u drugu državu članicu - uvjeti
  • o postupku upućivanja i trajanju upućivanja najduže do 24 mjeseca
  • kada je moguće produžiti započeto upućivanje?
  • zabrana zamjene upućene osobe drugom upućenom osobom
  • primjena zakonodavstva matične države (tj. RH) najmanje 1 mjesec neposredno prije upućivanja
  • kriteriji za utvrđivanje obavlja li poslodavac redovno djelatnost u matičnoj državi
  • utvrđivanje izravne veze između izaslanog radnika i poslodavca
  • plaće i uvjeti rada u državi izaslanja i primjena Direktiva EU o upućenim radnicima
  • izaslanje radnika iz treće zemlje u drugu državu članicu EU
  • Brexit i upućivanje radnika na rad u V. Britaniju
  • primjeri iz prakse
 2. Upućivanje samozaposlenih osoba – pravila i uvjeti
 3. Obavljanje djelatnosti u dvije ili više država članica EU
  • pravila za zaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica EU
  • kako se utvrđuje znatan dio djelatnosti?
  • utvrđivanje mjesta poslovanja poslodavca
  • razlikovanje zaposlenja u dvije ili više država članica EU i upućivanja
  • kada se smatra da osoba obavlja djelatnosti u malom opsegu (granične djelatnosti) u drugoj državi članici
  • pravila za samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica EU
  • kako se utvrđuje mjerodavno zakonodavstvo?
  • pravila za osobe zaposlene u RH koje istovremeno obavljaju djelatnost kao samozaposlene osobe u drugoj državi članici EU
  • osoba je član uprave ili ima registrirani obrt u Hrvatskoj, a zaposlena je u drugoj državi članici EU
  • primjeri iz prakse (radni odnos, obrt, član uprave)
 4. O postupku izdavanja potvrde A1 za radnike i samozaposlene osobe
  • nadležnost, postupak, potrebna dokumentacija, tiskanice i pravna snaga potvrde
  • da li se potvrda A1 može izdati naknadno?
  • kada se povlači potvrda A1 i što se smatra prijevarnim postupanjem?
  • specifičnosti izdavanja potvrde A1 za upućene radnike u V. Britaniju zbog Brexita
  • izdavanje potvrde A1 zbog službenog putovanja
 5. Članovi uprave i utvrđivanje mjerodavnog zakonodavstva
  • član uprave je obvezno osigurana osoba po propisima RH
  • primjena zakonodavstva za osobu koja je osigurana u drugoj državi članici EU i član je uprave u trgovačkom društvu u RH
  • kako se utvrđuje primjena zakonodavstva ako je član uprave trgovačkog društva u RH umirovljenik iz druge države članice EU
 6. Utvrđivanje primjenjivog zakonodavstva u specifičnim slučajevima
  • umirovljenik iz države članice EU radi u RH i obrnuto
  • znanstveni radnik radi u RH i drugoj državi članici EU
  • u kojim slučajevima se može izdati potvrda A1?

Predavač: Dalibor Amanović, dipl. iur. viši stručni suradnik u Odjelu za poslove Europske unije i međunarodnu suradnju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.