Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Novosti u propisima o porezu na dohodak i doprinosima

 • novosti u isplati plaća od 1.1.2024.
  - nove porezne stope, osnovice, osobni odbici
  - primjena umanjenja osnovice za MO I. stup
  - izmjene u JOPPD
  - nova minimalna plaća za 2024.
 • obračun drugog dohotka u 2024.
  - nove porezne stope za ugovor o djelu i dr.
 • nove osnovice doprinosa za 2024.
  - plaće članova uprave za 2024.
  - nove mjesečne osnovice i godišnja osnovica
  - poduzetnička plaća i dr.
 • novi iznosi neoporezivih primitaka u 2024.
  - neoporezivi primici za radnike
  - neoporezive stipendije i dr.
 • napojnice – porezni tretman od 1.1.2024.
  - neoporezivi iznos napojnice
  - oporezivi iznos – drugi dohodak
 • nove porezne stope i druge novosti za konačne dohotke
  - dohodak od kapitala, imovine i dr.
  - isplata dividendi/udjela u dobiti u 2024.
 • novosti za samostalne djelatnosti u 2024.
  - predujmovi poreza za 2024.
  - novosti u paušalnom oporezivanju dohotka i dr.
 • ostale novosti i aktualnosti

2. Novosti i primjena PDV-a u 2024.

 • novi pragovi u eurima
 • jednostrani ispravak porezne osnovice zbog naknadnih popusta i opoziva
 • jednostrani ispravak porezne osnovice zbog nemogućnosti naplate (otpis i vrijednosna usklađenja potraživanja)
 • obavještavanje Porezne uprave o ispravku porezne osnovice (novi Obrazac PDV - ispravak)
 • obveza ispravka pretporeza po primljenoj obavijesti o jednostranom ispravku porezne osnovice
 • nove obveze pružatelja platnih usluga - prijava prekograničnih transakcija i dr.

3. Novosti kod poreza na dobit u 2024.

 • novi pragovi u eurima
 • novi uvjeti za porezno priznavanje rashoda od donacija u 2024.
 • oporezivanje porezom na dobit po odbitku u 2024.
 • novi rokovi dospijeća razlike po godišnjoj prijavi poreza na dobit
 • utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2024. i dr.

4. Ostale porezne aktualnosti u 2024.

 • izmjene u oporezivanju lokalnim porezima od 1.1.2024.
 • obveza fiskalizacije nagrada za dobro obavljenu uslugu (napojnica) od 1.1.2024.
 • ograničenja plaćanja u gotovom novcu
 • blagajnički maksimum u 2024. i dr.

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Dinko Lukač, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.