Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Novosti u propisima o porezu na dohodak u 2023.
 • Najavljene izmjene Pravilnika o sadržaju obračuna plaće – nove isplatne liste
 • Dodatan rad radnika kod drugog poslodavca
 • Ostvarivanje plaće iz inozemstva i plaćanje javnih davanja
 • Nove osnovice doprinosa za 2023.
  • Članovi uprave - umirovljenici
  • Neplaćeni dopust – novosti od 1.1.2023.
 • Isplata dobiti fizičkim osobama (rezidentima/nerezidentima)
 • Oporezivanje iznajmljivača porezom na dohodak
  • Oporezivanje tuzemnih iznajmljivača
  • Oporezivanje iznajmljivača nerezidenata
 • Novosti u neoporezivim primicima od 1.1.2023.
  • Naknada troškova prehrane radnika
  • Naknada troškova za rad od kuće
 • Načini isplate primitaka fizičkim osobama od 1.1.2023.
 1. Novosti i primjena PDV-a u 2023.

  • Izmjene Zakona o PDV-u od 1. travnja 2023.
  • PDV pragovi eurima od 1.1.2023.
  • PDV prijave i evidencije za 2023.
  • Obvezni sadržaj računa obveznika PDV-a
  • Kada se primjenjuje nulta stope PDV-a?
  • Oporezivanje PDV-om prema naplaćenim naknadama
  • Oporezivanje turističkih usluga – posebni postupak oporezivanja putničkih agencija, oporezivanje charter usluga, usluge posredovanja
  • Odbitak pretporeza kod osobnih automobila
  • Tko  se i kada se mora registrirati za potrebe PDV-a (zatražiti PDV identifikacijski broj)?
  • Ostale aktualnosti u oporezivanju PDV-om u 2023.
 1. Novosti kod poreza na dobit u 2023.
 • Odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit u eurima
 • Porezni tretman osobnih automobila u 2023.
 • Amortizacija i troškovi korištenja plovila, apartmana i kuća za odmor
 • Predujmovi poreza na dobit za 2023. – kada se mogu smanjiti?
 • Kamate između povezanih i nepovezanih osoba u 2023.
 • Porez na dobit plaćen u inozemstvu – kako evidentirati?
 • Porezno razdoblje različito od kalendarske godine - PD prijaveu eurima
 • Ostale aktualnosti u oporezivanju dobiti u 2023.
 1. Ostale porezne aktualnosti u 2023.
 • visina blagajničkog maksimuma u 2023., primjer odluke
 • plaćanje/naplata  u gotovini i u stranim sredstvima plaćanja od 1.1.2023. prema izmjenama Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o sprječavanju pranja novca, te Zakonu o fiskalizaciji

Predavači: TEB-ovi savjetnici

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.