Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Novosti u propisima o porezu na dohodak u 2023.

 • izmjene propisa o porezu na dohodak od 1.1.2023.
 • obračun i isplata plaća u eurima
 • obračun i isplata drugog dohotka u eurima
 • iznosi neoporezivih primitaka u eurima
 • naknade za prehranu radnika u eurima od 1.1.2023.
 • ostale aktualnosti kod obračunavanja poreza na dohodak u 2023.

2. Novosti i primjena PDV-a u 2023.

 • izmjene Zakona i Pravilnika o PDV-u
 • novi PDV obrazac i Knjige I-RA i URA za 2023. godinu
 • primjena PDV pragova u eurima
 • odustanak od zahtjeva za ulazak u sustav PDV-a
 • primjena stopa PDV-a u 2023. i dr.

3. Novosti kod poreza na dobit u 2023.

 • izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dobit
 • nove PD prijave za 2023. godinu u eurima
 • kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za 2023.
 • troškovi osobnih automobila u 2023. godini
 • Zakon o dodatnom porezu na dobit i dr.

4. Ostale porezne aktualnosti u 2023.

 • Fiskalizacija

Predavačice: TEB-ove više savjetnice Jasminka Rakijašić, dipl. oec i  mr. sc. Ida Dojčić, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.