Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Prigodne nagrade
 • novi iznosi i na koje se razdoblje odnose?
 • mogu li se isplatiti razlike za čitavu 2022. godinu?
 • primjeri obračuna
 1. Novčana nagrada za radne rezultate
 • novi iznos i na koje se razdoblje odnosi?
 • mogu li se isplatiti razlike za čitavu 2022. godinu?
 • primjeri obračuna
 1. Naknada za prehranu u paušalnom iznosu
 • novi iznos i na koje se razdoblje odnosi?
 • mogu li se isplatiti razlike za čitavu 2022. godinu?
 • moželi se mijenjati način naknade troškova prehrane tijekom godine?
 • primjeri obračuna
 1. Dar djetetu
 • novi iznos i na koje se razdoblje odnosi?
 • mogu li se isplatiti razlike za čitavu 2022. godinu?
 • primjeri obračuna
 1. Dar u naravi
 • novi iznos i na koje se razdoblje odnosi?
 • mogu li se isplatiti razlike za čitavu 2022. godinu?
 • primjeri obračuna
 1. Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
 • novi iznos i primjena
 • koju naknadu primijeniti u prijelaznom razdoblju i mogu li se isplatiti razlike za čitavu 2022.?
 • primjeri obračuna naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe:
  • put je završio prije, a obračun je napravljen nakon 1.10.
  • put je je započeo prije, a završio je nakon 1.10.
 1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu
 • novi iznos
 • može li se isplatiti povećana otpremnina radniku koji odlazi u mirovinu prije 1.10.22.?
 • može li se isplatiti razlika radniku kojem je već isplaćena otpremnina prije 1.10.22.
 • primjeri obračuna
 1. Ostale Izmjene Zakona o porezu na dohodak u 2022. godini
 • novi iznos cenzusa za uzdržavanog člana
 • može li se primijeniti i za 2022. godinu?
 • primici koji ne ulaze u cenzus
 1. Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak koje su na snazi od 7.9.2022.
 • iskazivanje razdoblja u JOPPD obrascu za isplatu plaća po sudskoj presudi i za druge načine isplate propisane čl. 25. st. 6. Zakona o porezu na dohodak
 • primjer iskazivanja u JOPPD obrascu prije i poslije izmjene Pravilnika
 1. Pregled mjera i potpora za  poduzetnike i građane

Predavač: TEB-ovi viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.