OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA: Svi polaznici dobiti će potvrdu da su za 2024. godinu obavili stručnu izobrazbu propisanu Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Predavači:

 • Dražen Opalić, mag. oec, ravnatelj Uprave za rad i zaštitu na radu
 • Anita Zirdum, dipl. iur., načelnica Sektora za kolektivne radne odnose i europsku i međunarodnu suradnju na području rada

Program webinara:

1. Nove uredbe i Zakon o plaćama

 • Standardna mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta prema Zakonu o plaćama
 • Ocjenjivanje učinkovitosti rada
 • Osnovna plaća i dodaci na plaću
 • Osnovica i koeficijenti za obračun
 • Platna ljestvica i platni razredi
 • Promicanje u plaći temeljem ocjene

2. Način primjene standardnih mjerila prema uredbi

 • Vrednovanje radnih mjesta
 • Primjena standardnih mjerila i udio u ukupnom rezultatu vrednovanja
 • Platni razredi i raspon bodova
 • Provedba vrednovanja u državnim tijelima i javnim službama
 • Prvo vrednovanje radnih mjesta
 • Rasponi koeficijenata u platnim razredima

3. Obveze poslodavaca

 • Rok za donošenje pravilnika o unutarnjem redu i akta o sistematizaciji radnih mjesta
 • Raspored i određivanje plaće
 • Pravo zadržavanja koeficijenta i dodataka
 • Obavijest o prevođenu i rješenje o rasporedu
 • Izmjene pravilnika o sistematizaciji i ugovora o radu

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.