Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program webinara:

1. Pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

 • Napomene o prijenosu početnih stanja iz 2022.
  • Preračun kuna eure, zaokruživanja i usklađivanja
 • Kontrolni postupci u računovodstvu krajem godine
 • Evidentiranje knjigovodstvenih ispravama s prijelaza 2023./2024. godine
 • Godišnji popis imovine i obveza za 2023. godinu
  • Obveza godišnjeg popisa
  • Rokovi obavljanja godišnjeg popisa
  • Popisna povjerenstva ▪ Zadaci povjerenstava
  • Što se i na koji način popisuje?
  • Kako trebaju izgledati popisne liste i izvještaj o popisu
  • Utvrđivanje popisnih razlika
  • Rashodovanje i postupanja s rashodovanom imovinom
  • Odluka o rezultatima popisa
  • Knjigovodstveno evidentiranje (Viškovi ▪ Manjkovi ▪  Rashodovanje ▪  Kada se obavlja isknjiženje?)

2. Porez na dohodak i doprinosi

 • Novosti u porezu na dohodak od 1.1.2024.
  • ukidanje prireza porezu na dohodak
  • novi iznosi osobnih odbitaka
  • nove porezne stope i osnovice za plaću
  • nove porezne stope za drugi dohodak
  • nove porezne stope za ostale vrste dohotka
 • Izmjene Zakona o doprinosima
  • nova olakšica – umanjenje doprinosa za MO I. stup
  • primjena umanjenja – od plaća za prosinac 2023.
 • Isplata plaća i drugog dohotka od 1.1.2024.
  • primjeri obračuna plaća
  • primjeri obračuna drugog dohotka
 • Neoporezivi primici od 1.1.2024.
  • novi (veći) iznosi neoporezivih primitaka
 • Ostale novosti i aktualnosti

3. Porez na dodanu vrijednost

 • Sastavljanje PDV obrasca za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023. godini
 • Usklađenja i ispravci PDV-a za 2023. godinu
 • Podjela i ispravak pretporeza
 • Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a
 • Izmjene Zakona o PDV-u od 1.1.2024.
 • Novi pragovi u eurima
 • Ispravak porezne osnovice i PDV-a kod nemogućnosti naplate

4. Porez na dobit

 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Obračun poreza na dobit u paušalnom iznosu i sastavljanje obrasca PD-PO za 2023.
 • Pripreme za sastavljanje obrasca PD za 2023.
 • Troškovi reklame, darovanja i reprezentacije
 • Izmjene Zakona o porezu na dobit
 • Promjene kod plaćanja poreza po odbitku
 • Novi pragovi za paušalno oporezivanje, primjenu poreznih stopa i dr.

Predavačice: Jasminka Rakijašić, Irena Slovinac i Nikolina Bičanić, TEB-ove više savjetnice

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.