Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Mogućnosti vjerovnika i dužnika do pokretanja postupka naplate

 • Posljedice kašnjenja u plaćanju
 • Naplata potraživanja i zastara
 • Računanje rokova zastare i prekid zastare
 • Pregled rokova zastare za pojedine tražbine
 • Zastara kamata u sudskoj praksi
 • Nastup zastare nakon neuspjelog pokušaja naplate

2. eOvrha na temelju vjerodostojne isprave

 • Pokretanje ovršnog postupka na temelju vjerodostojne isprave
 • Preduvjeti za e-Ovrhu
 • Trajanje i troškovi ovršnog postupka
 • Prigovori ovršenika
 • Mogućnosti pokretanja postupka naplate u RH protiv stranih fizičkih i pravnih osoba
 • Pravomoćnost rješenja o ovrsi

3. Naplata potraživanja putem ovrhe na plaći kod poslodavca

 • Novi zaštićeni iznosi plaće nakon 1.1.2024.
 • Ostali primici na temelju radnog odnosa koji su izuzeti od ovrhe
 • Razlika ovrhe po računima koju provodi Fina u odnosu na ovrhu na plaći koju provodi poslodavac
 • Postupanje poslodavca u slučaju istodobne ovrhe po računima i ovrhe na plaći
 • Potrebna dokumentacija za ovrhu na plaći
 • Posljedice za poslodavca u propuštanju obveze provedbe ovrhe na plaći
 • Pravna sredstva ovršenika kod ovrhe na plaći
 • Uvjeti za provedbu ovrhe u korist novog ovrhovoditelja (nakon prijenosa tražbine)
 • Mogućnosti ovrhe na plaći u slučaju isplate plaće na račun u inozemnoj banci

4. Prijava potraživanja u stečaj

 • Predstečaj i stečaj – uvjeti i pokretanje postupka
 • Prijava potraživanja u stečaj – rokovi i obrasci
 • Posljedice propuštanja prijave

5. Predstečaj, stečaj i ovrha po računima – postupanje Fine

 • Uloga i postupanje Fine u slučaju predstečaja i stečaja
 • Osnove za plaćanje po kojima postupa Fina i njihovo podnošenje na naplatu
 • Postupanje Fine s osnovama za plaćanje te postupak izvršavanja osnove za plaćanje
 • Redoslijed naplate (izvršavanja osnove za plaćanje)
 • Obrasci za provedbu ovrhe po računima i kako ih popuniti
 • Naplata tražbine putem zadužnice i bjanko zadužnice
 • Status zadužnica u kojima je vrijednost izražena u kunama
 • Predujam naknade za provedbu ovrhe
 • Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje i Jedinstveni registar računa
 • Zaštićeni račun
 • Davanje podataka iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje
 • Pravna sredstva ovršenika u ovrsi po računima
 • Nemogućnost izvršenja osnove za plaćanje od ovršenika – fizičke osobe

Predavači:

 1. Vedran Jelinović, dipl. iur. - TEB-ov savjetnik
 2. Iva Kvesić, dipl. iur. - Ekspert za pravnu podršku, FINA Centar za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.