Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Računovodstveno i porezno postupanje pri pokretanju, u tijeku i po okončanju likvidacije

 • Postupak otvaranja i okončanja likvidacije
 • Popis imovine i druge obveze pri pokretanju likvidacije
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava kod pokretanja postupka likvidacije
 • Otvaranje poslovnih knjiga, sadržaj računa i drugih isprava u likvidaciji
 • Podnošenje obrasca PDV
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po okončanju likvidacije
 • Dobit/gubitak po okončanju likvidacije
 • Porezni tretman podjele imovine članovima društva
 • Primjer sastavljanja izvješća o provedenoj likvidaciji i prijedloga o podjeli imovine
 • Razdoblja izvještavanja, vrste izvještaja i rokovi predaje
 • Čuvanje dokumentacije društva po okončanju likvidacije

2. Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije

 • Postupak prestanka društva bez likvidacije
 • Što treba napraviti prije pokretanja postupka prestanka društva?
 • Sastavljanje i predaja GFI-a i poreznih prijava po prestanku društva
 • Na koji dan treba sastaviti izvješća, vrste izvještaja i rokovi predaje
 • Primjer sastavljanja bilance, RDG-a i obrasca PD

Predavačica: TEB-ova viša savjetnica Irena Slovinac, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.