Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

I. PREGLED IZMJENA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

II. IZMJENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

 1. Izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Obveze zdravstvenih radnika u okviru njihovih kompetencija
 • Osiguranje sredstava od JLP(R)S-a
 • Načelo zdravstvene zaštite i načelo integracije
 • Mobilne ljekarne i telemedicinske usluge
 • Zdravstveni turizam i prirodni ljekoviti činitelji
 • Turističke ambulante
 • Obveze zdravstvenih radnika privatne prakse
 • Pravo rada zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe
 • Osnivači i tijela zdravstvenih ustanova
 1. Zdravstvene ustanove
 • Osnivanje podružnica
 • Ustroj doma zdravlja
 • Bolničke zdravstvene ustanove
 • Ustroj ostalih zdravstvenih ustanova
 • Uvjeti obavljanja zdravstvene djelatnosti
 1. Izvori sredstava za obvezno zdravstveno osiguranje
 • Sredstva državnog proračuna
 • Ugovaranje zdravstvene zaštite i liste čekanja
 • Obrada osobnih podataka
 • Ustrojstvo Zavoda i ravnatelj
 • Ostvarivanje prava i priznavanje ozljeda na radu
 • Novčane kazne i prelazne odredbe

III. IZMJENE ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 1. Pregled izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Obveza prijave na zdravstveno osiguranje
 • Tko se sve mora prijaviti na obvezno zdravstveno osiguranje
 • Statusi osigurane osobe i osiguranika
 • Razmjena podataka sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
 • Status osiguranika s prebivalištem, odobrenim stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem
 • Provjera okolnosti utvrđenog statusa
 • Odjava po službenoj dužnosti
 • Tko može steći status osigurane osobe kao član obitelji osiguranika
 • Zadržavanje statusa osigurane osobe
 1. Pravo na zdravstvenu zaštitu
 • Koje pravo na zdravstvenu zaštitu imaju osigurane osobe
 • Kako se osigurava zdravstvena zaštita
 • Načelo provođenja zdravstvene zaštite
 • Koja zdravstvena zaštita se osigurava pod jednakim uvjetima
 • Obveza sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite i iznosi
 • Osnovna i dopunska lista lijekova
 • Posebno skupi lijekovi
 1. Pravo na naknadu plaće
 • Koji osiguranici imaju pravo na naknadu plaće
 • Kada osiguranik pripada pravo na naknadu plaće
 • Za koje se slučajeve naknada plaće isplaćuje na teret državnog proračuna
 • Njega djeteta i tko se smatra djetetom
 • Kada se može odobriti njega člana obitelji
 • Početak, dužina i postupak ostvarivanja prava na naknadu plaće
 • Nadzor i kontrola privremene nesposobnosti za rad
 • Pravo osiguranika nezadovoljnog ocjenom privremene nesposobnosti za rad
 • Pravo na naknadu plaće na teret HZZO-a
 • Upućivanje na ocjenu radne sposobnosti
 • Kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Zavoda za vještačenje
 • Gubitak i smanjenje radne sposobnosti i pravo osiguranika
 • Naknada plaće na teret sredstava poslodavca
 • Smanjena radna sposobnost i djelomični gubitak radne sposobnosti
 • Dužina i visina prava na naknadu plaće
 • Kada osiguranik nema pravo na naknadu plaće
 1. Osnovica za naknadu plaće
 • Od čega se određuje osnovica za naknadu plaće
 • Što čini redovnu mjesečnu plaću
 • Drugi dohodak i naknada plaće
 • Primjena najniže osnovice za određivanje naknade plaće
 • Visina naknade plaće i prethodno osiguranje
 • Prestanak statusa osiguranim i pravo na naknadu plaće

Predavačice:

 • Dijana Vuksan, dipl. iur., Rukovoditeljica Odjela za normativne poslove zdravstvenog osiguranja HZZO-a
 • Ljubica Đukanović, mag. iur., TEB-ova viša savjetnica

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.