Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Isplata dohotka strancima (nerezidentima)
  • nerezidenti kao porezni obveznici u RH
  • primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • koji su uvjeti za primjenu (nižih) stopa iz Ugovora?
  • kako se obračunava porez kada Ugovor nije u primjeni?
  • obveze doprinosa kod isplate nerezidentima
  • isplata autorskih naknada
  • isplate po ugovorima o djelu
  • naknade članovima uprave i nadzornih odbora
  • isplate naknada umjetnicima
  • isplate dividendi/udjela u dobiti
  • izvješćivanje na JOPPD i INO-DOH
 1. Dohodak rezidenata iz inozemstva
  • načelo svjetskog dohotka
  • porezni tretman primitaka iz inozemstva
  • obveza doprinosa i podnošenje JOPPD-a
  • autorski honorari iz inozemstva
  • primici od ugovora o djelu
  • primici od dividendi i udjela u dobiti
  • kada i kako izvijestiti HNB o primljenoj dividendi
  • primici po osnovi kamata iz inozemstva
  • izvještavanje na JOPPD i obrascu INO-DOH
  • utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak
  • utvrđivanje konačnog poreza na dohodak

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici Jasminka Rakijašić, dipl. oec. i Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.