Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Pravni okvir i svrha godišnjeg popisa

  • Koji propisi utvrđuju obvezu obavljanja godišnjeg popisa? Što je popis i koja mu je svrha? • Obveznici popisa • Datumi i rokovi
  • Primjer odluke o obavljanju godišnjeg popisa

2. Godišnji popis i Izjava o fiskalnoj odgovornosti

3. Izbor članova povjerenstva, pripreme, organizacija i rokovi popisa

4. Obavljanje popisa po vrstama imovine i obveza

  • Popis dugotrajne nefinancijske imovine Popis nematerijalne imovine • Popis kratkotrajne nefinancijske imovine • Popis financijske imovine i obveza • Popis stavaka iz izvanbilančne evidencije
  • Primjeri izgleda popisnih lista

5. Rashodovanje imovine i naknadni postupci s rashodovanom imovinom

6. Izvještaj o obavljenom popisu i odlučivanje o popisnim razlikama

  • Primjer izvještaja • Primjer odluke o rezultatima popisa

7. Porezni tretman popisnih razlika

8. Knjiženje rezultata popisa i najčešće nepravilnosti

  • Primjeri knjiženja rezultata popisa
  • Najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja

Predavačice: Nikolina Bičanić, mag. oec. i Irena Slovinac, dipl. oec., TEB-ove više savjetnice

Materijal za snimku webinara: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.