Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

 1. Obveza i svrha popisa
  • tko sve mora i kada raditi inventuru?
  • datum provedbe popisa i svođenje na 31.12.
 2. Organizacija i provedba godišnjeg popisa (od plana do odluke o inventurnim razlikama)
  • odgovornost uprave i popisnih komisija
  • tko (ne)može biti član popisne komisije?
  • koje su obveze popisne komisije?
  • koju imovinu i obveze treba popisati?
  • kako pripremiti i označiti imovinu za popis?
  • odluka o popisu i popisnim komisijama
  • kako se popisuju potraživanja i obveze, softver, roba na tuđem skladištu i dr.?
  • utvrđivanje viškova i manjkova i sastavljanje izvještaja o popisu
  • donošenje odluke o rezultatima popisa
 3. Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika na imovini
  • evidentiranje viška
  • dopušteni kalo, rastep, kvar i lom
  • moramo li na manjak platiti porez?
  • manjak na teret odgovorne osobe
  • kada se manjak smatra plaćom?
  • manjak na teret društva
  • knjiženje manjka
 4. Postupanje sa sumnjivim, spornim i nenaplativim potraživanjima i obvezama
  • vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja i obveza
  • utjecaj umanjenja potraživanja/obveza na obvezu PDV-a i poreza na dobit
 5. Postupanje s oštećenom, nekurentnom i neupotrebljivom imovinom
  • vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine
  • vrijednosno usklađenje robe i dr. zaliha
  • porezni efekti umanjenja vrijednosti imovine
 6. Rashodovanje i otpis (uništenje) robe, sitnog inventara i dugotrajne materijalne imovine
  • postupanje i potrebna dokumentacija
  • kada moramo pozvati Poreznu upravu?

Predavači: TEB-ovi viši savjetnici: Irena Slovinac, dipl. oec. i Domagoj Zaloker, dipl.oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.