Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2023. godinu

  • kada poslodavac mora sastaviti godišnji obračun poreza?
  • uvjeti za sastavljanje godišnjeg obračuna
  • za koje radnike se sastavlja godišnji obračun poreza na dohodak?
  • primjeri sastavljanja godišnjeg obračuna poreza i iskazivanje razlika u JOPPD obrascu

2. Ispravljanje pogreški u godišnjem obračunu

  • moguće pogreške u godišnjem obračunu
  • pravila za ispravljanje pogreški u obračunu i iskazivanje iznosa u JOPPD obrascu
  • primjeri ispravljanja pogreške u godišnjem obračunu

3. Sastavljanje novog godišnjeg obračuna (reobračuna)

  • kada se sastavlja novi godišnji obračun?
  • primjeri isplata oporezivih primitaka nakon godišnjeg obračuna za 2023. godinu
  • iskazivanje razlika u JOPPD obrascu

Predavač: TEB-ov viši savjetnik Dinko Lukač, dipl. oec.

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.