Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program webinara:

 1. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2022. godinu
 • Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (Okružnica)
 • Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
 • Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
 • Izjava o neaktivnosti
 1. Druge računovodstvene aktualnosti

  • Napomene o prelasku na jednostavno knjigovodstvo i “ostanak“ na dvojnom
  • Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava
  • Obveza revizije godišnjih financijskih izvještaja neprofitnih organizacija i revizijskog uvida
  • Uvođenje eura - poslovne knjige i knjigovodstvene isprave
 1. Obračun plaća i ostale novosti u dohotku od 1.1.2023.
 • Obračun plaća od siječnja 2023.
  • osobni odbici i porezne osnovice u eurima
  • novi iznos minimalne plaće
  • izvješćivanje na JOPPD obrascu
 • Nove osnovice doprinosa za 2023.
 • Novosti u neoporezivim primicima od 1.1.2023.
  • neoporezivi iznosi u eurima
  • naknada troškova za rad od kuće
  • prehrana radnika od siječnja 2023.
  • povećanje neoporezivog iznosa za rad učenika/studenata
 • Ostale aktualnosti
  • ukidanje obveze isplate na žiroračun
  • proširenje primitaka za koje se sastavlja isplatna lista
  • novi cenzus sa uzdržavane osobe i dr.
 1. Prijava poreza na dobit za 2022.
 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Sastavljanje obrasca PD za 2022.
 • Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • Povećanje porezne osnovice (porezno nepriznata amortizacija, troškovi sredstava za osobni prijevoz, reprezentacija, ispravak vrijednosti i otpis potraživanja, manjkovi i druga povećanja porezne osnovice)
 • Smanjenje porezne osnovice (naplaćena otpisana potraživanja, neoporezivi prihodi, troškovi obrazovanja i izobrazbei dr.)
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2023.
 1. Oporezivanje PDV-om u 2023.
 • Upis neprofitnih organizacija u registar obveznika PDV-a i registriranje za potrebe PDV-a
 • Registriranje za potrebe PDV-a, obračun PDV-a na ino usluge
 • Odbitak pretporeza, ispravak pretporeza, podjela pretporeza i druge specifičnosti

Predavačice: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec.(TEB-ove više savjetnice) i Mladenka Karačić, dipl. oec. 

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.