Za gledanje snimki webinara potrebno je prijaviti se na TEB-ovu stranicu.

Svi koji žele kupiti pravo na gledanje TEB-ove snimke webinara trebaju popuniti narudžbenicu (sa svim podacima), te uplatiti punu cijenu kotizacije.

Nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za gledanje snimke webinara i preslike slajdova predavača u PDF-u.

Snimka se može pogledati neograničen broj puta od primitka e-maila sa pristupnim podacima i tijekom tri naredna radna dana, pri čemu se ne računaju neradni dani ni praznici. 

Pisana pitanja iz područja koja se obrađuju na snimci treba dostaviti u TEB najkasnije u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke, na adresu elektroničke pošte: teb@teb.hr.

Pitanja trebaju biti konkretna, jasna i bez privitaka, na koja je moguće odgovoriti temeljem navedenog u samom pitanju.

Ovom uslugom nisu obuhvaćene revizije, vještačenja, recenzije, pregledi dokumentacije, odgovori na opća pitanja koja se odnose na čitava ili veliki dio nekog stručnog područja, izrade elaborata, hodograma, procedura, obračuna, izračunavanja na vašim brojevima  i sl.

Na pitanja postavljena na opisani način i u zadanom roku odgovoriti će TEB-ovi savjetnici kroz nekoliko radnih dana telefonom ili putem elektroničke pošte.

Program:

1. Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2023. godinu

 • Upute Ministarstva financija za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja (okružnica)
 • Sastavljanje financijskih izvještaja
  • Osvrt na knjigovodstvene isprave na prijelazu 2023./2024.
 • Izvještavanje u sustavu dvojnog knjigovodstva: rokovi, obrasci, popunjavanje i predaja izvještaja
 • Godišnje izvještavanje za neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo
 • Izjava o neaktivnosti
 • Druge računovodstvene aktualnosti

2. Aktualnosti u dohotku i doprinosima

 • Novosti u obračunu plaća u 2024.
  • nove porezne stope, osnovice i odbici
  • primjena umanjenja osnovice za MO I. stup
  • izmjene u JOPPD obrascu
  • nova minimalna plaće za 2024.
  • nove mjesečne osnovice za doprinose za 2024.
 • Drugi dohodak – novosti za ugovore o djelu i dr.
 • Neoporezivi primici od 1.1.2024.
  • povećani iznosi za radnike
  • novi iznosi stipendija i dr.
 • Ostale aktualnosti

3. Prijava poreza na dobit za 2023.

 • Oporezivanje gospodarske djelatnosti neprofitne organizacije
 • Sastavljanje obrasca PD za 2023.
 • Utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze
 • Povećanje porezne osnovice (porezno nepriznata amortizacija, troškovi sredstava za osobni prijevoz, reprezentacija, ispravak vrijednosti i otpis potraživanja, manjkovi i druga povećanja porezne osnovice)
 • Smanjenje porezne osnovice (naplaćena otpisana potraživanja, neoporezivi prihodi, troškovi obrazovanja i izobrazbe i dr.)
 • Utvrđivanje predujmova poreza na dobit za 2024.

4. Novosti kod poreza na dobit u 2024.

 • Novi pragovi u eurima
 • Priznavanje rashoda donacija u 2024.
 • Rokovi dospijeća razlike po godišnjoj prijavi poreza na dobit

5. Novosti u oporezivanju PDV-om u 2024.

 • Novi pragovi u eurima
 • Jednostrani ispravak porezne osnovice zbog naknadnih popusta, te nemogućnosti naplate potraživanja
 • Obveza obavještavanja Porezne uprave o ispravku porezne osnovice - novi Obrazac PDV - ispravak
 • Ispravak pretporeza po primljenoj obavijesti o jednostranom ispravku porezne osnovice

Predavačice: Jasminka Rakijašić, dipl. oec., Irena Slovinac, dipl. oec. i Nikolina Bičanić, mag. oec. (TEB-ove više savjetnice)

Materijal za webinar: Prezentacije u pdf. formatu dostavljaju se na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici.

Kotizacija obuhvaća:

1. pravo gledanje (i slušanje) webinara (tijekom 3 radna dana)

2. preslike slajdova u PDF-u

3. pravo na do 3 mišljenja na pisana pitanja iz područaja koja se obrađuju na snimci, najkasnije postavljena u roku od jednog radnog dana od isteka roka za gledanje snimke.

Uplata: Kotizacija se uplaćuje unaprijed, na IBAN TEB-a: HR56 2340 0091 1001 8078 7.